Created with ToSha 7.0.3.8


1. Friesen Jakob - Dashkov Oleg 0-2
( ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ МУЖ., ТУРЦИЯ г.АЛАНИЯ , [3.1], 02.05.2023)
2. Dashkov Oleg - Friesen Jakob =
( ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ МУЖ., ТУРЦИЯ г.АЛАНИЯ , [3.2], 02.05.2023)
3. Melnikov Dmitrii - Germogenov Nikolai =
( ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ МУЖ., ТУРЦИЯ г.АЛАНИЯ , [3.1], 02.05.2023)
4. Germogenov Nikolai - Melnikov Dmitrii =
( ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ МУЖ., ТУРЦИЯ г.АЛАНИЯ , [3.2], 02.05.2023)
5. Aslanli Aslan - Verbouk Felix 2-0
( ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ МУЖ., ТУРЦИЯ г.АЛАНИЯ , [3.1], 02.05.2023)
6. Verbouk Felix - Aslanli Aslan 0-2
( ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ МУЖ., ТУРЦИЯ г.АЛАНИЯ , [3.2], 02.05.2023)
7. Cirponis Ainars - Bratan Vitali 2-0
( ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ МУЖ., ТУРЦИЯ г.АЛАНИЯ , [3.1], 02.05.2023)
8. Bratan Vitali - Cirponis Ainars 0-2
( ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ МУЖ., ТУРЦИЯ г.АЛАНИЯ , [3.2], 02.05.2023)
9. Kirillov Yuri - Kunitsa Aliaksei =
( ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ МУЖ., ТУРЦИЯ г.АЛАНИЯ , [3.1], 02.05.2023)
10. Kunitsa Aliaksei - Kirillov Yuri =
( ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ МУЖ., ТУРЦИЯ г.АЛАНИЯ , [3.2], 02.05.2023)
11. Valiuk Uladzislau - Dudco Denis =
( ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ МУЖ., ТУРЦИЯ г.АЛАНИЯ , [3.1], 02.05.2023)
12. Dudco Denis - Valiuk Uladzislau =
( ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ МУЖ., ТУРЦИЯ г.АЛАНИЯ , [3.2], 02.05.2023)
13. Mikhalchenka Ihar - Taranin Georgii =
( ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ МУЖ., ТУРЦИЯ г.АЛАНИЯ , [3.1], 02.05.2023)
14. Taranin Georgii - Mikhalchenka Ihar =
( ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ МУЖ., ТУРЦИЯ г.АЛАНИЯ , [3.2], 02.05.2023)
15. Valiuk Andrei - Uutma Arno =
( ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ МУЖ., ТУРЦИЯ г.АЛАНИЯ , [3.1], 02.05.2023)
16. Uutma Arno - Valiuk Andrei 0-2
( ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ МУЖ., ТУРЦИЯ г.АЛАНИЯ , [3.2], 02.05.2023)
17. Belosheev Sergei - Shchukin Roman 0-2
( ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ МУЖ., ТУРЦИЯ г.АЛАНИЯ , [3.1], 02.05.2023)
18. Tikhonov Artem - Dosca Ion =
( ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ МУЖ., ТУРЦИЯ г.АЛАНИЯ , [3.1], 02.05.2023)
19. Dosca Ion - Tikhonov Artem =
( ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ МУЖ., ТУРЦИЯ г.АЛАНИЯ , [3.2], 02.05.2023)
20. Getmanskii Aleksandr - Van Berkel Anton =
( ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ МУЖ., ТУРЦИЯ г.АЛАНИЯ , [3.1], 02.05.2023)
21. Van Berkel Anton - Getmanskii Aleksandr 0-2
( ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ МУЖ., ТУРЦИЯ г.АЛАНИЯ , [3.2], 02.05.2023)
22. Rinchinov Bair - Lungu Victor 2-0
( ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ МУЖ., ТУРЦИЯ г.АЛАНИЯ , [3.1], 02.05.2023)
23. Lungu Victor - Rinchinov Bair 0-2
( ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ МУЖ., ТУРЦИЯ г.АЛАНИЯ , [3.2], 02.05.2023)
24. Struchkov Nikolai - Shiriaev Aleksandr 0-2t
(Чемпионат Европы 2023, ?, [3.1], 02.05.2023)
25. Shiriaev Aleksandr - Struchkov Nikolai 2-0
(Чемпионат Европы 2023, ?, [3.2], 02.05.2023)
Struchkov Nikolai - Shiriaev Aleksandr
Чемпионат Европы 2023, ? [0-2t] 02.05.2023